Instructie

De vlag blijft bij een Quiccup-spel altijd in de hole staan en mag worden geraakt.

Als de bal binnen de cirkel van de klepjes ligt geldt die als uitgeholed. Een of meer ballen hoeven niet te worden verwijderd voordat een ander gaat putten.

Rond en op de green is er geen order of play, als alle ballen een kans hebben te worden uitgeholed en geen markering wordt gevraagd. Degene, die er klaar voor is mag trachten uit te holen.

Als de bal op de buitenste lamel blijft liggen, bal opnemen en één stroke bijtellen. Dit ter voorkoming beschadiging Quiccup.

Als de bal op de niet volledig gekantelde lamel blijft liggen geldt hij als uitgeholed.

rsz_p1090862